Alkali Suyun Sağlığa Faydaları ve PH ın Önemi ve Derecesi

46 Okunma

ALKALİ SUYUN SAĞLIĞA FAYDALARI VE PH’IN ÖNEMİ VE DERECESİ

Alkali Su, PH değeri yüksek olan su demektir. PH, suyun asit-baz dengesini barındıran bir ölçü seviyesidir. Doğal olan bir suyun PH’seviyesi 6,5 ve 8,5’tir. Çözünmüş karbondioksitteki bir artışın meydana gelmesi suyun PH oranını düşürür. Sonucunda ise asidik olmuş bir su meydana gelir.

Karbondioksit’in azalması ile de suyun PH seviyesinde artış meydana gelir. Alkali su seviyesi elde edilmiş olur. Sudaki PH oranı aşındırıcılığın önemli bir belirleyicisidir. Suyun su dağıtımlarındaki metallerin ne kadar yıkıcı olduğunun ölçüsüdür.

PH oranı 7’den düşük olan su asidik bir sudur ve aşındırıcılığı alkali suya oranla daha fazladır. Bu nedenle suyun PH’ını arttırmak için suyun alkali kimyasallarla arıtılması,su aşındırıcılığını azaltmanın en iyi önlemlerinden biridir.

Alkali Su Üretimi

Alkali su üretimi, suyun asidik ve alkali bileşenlerini ayıran su elektrolizi ile üretilebilir. Doğal kaynak sularındaki alkali oran diğer sulara oranla daha fazladır. Kayalar arasından akan sularda mineral toplar ve suyun PH derecesi yükselerek alkali su oluşumu gerçekleşir.

Magnezyum ve kalsiyumdan doymuş hidrojenle elde edilen yüksek mineralli su elde etmek mümkündür. Bu suyun türü alkali azaltılmış su olarak bilinir.

Alkali Suyun Sağlığa Faydaları

Normal su ile Alkali su arasında sağlık açısından farklar olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir. Alkali suyun insan vücudunda birden fazla faydalarının olduğu,fare deneylerinde saptanmıştır. Farelerin vücudunda alkali suyun tüketimine bağlı olarak;kandaki glikoz seviyelerinin düşmesinde,kolesterol,trigliserit seviyelerinde azalma ve metabolik bozuklukların gözle görülür düzelmeleri belirlenen durumlardır.

Kolesterol oranlarını kontrol altına alarak,obez olan farelerde kilo alımının önüne geçtiği belirlenmiştir.

Böbrek rahatsızlığı olan kişilerde alkali su tüketimine bağlı olarak serbest radikallerin oluşumu sayesinde hemodiyalizin yan etkilerine karşı koruyucu bir bariyer görevi gördüğü bulunmuştur. Mesane ve böbrek taşı oluşumlarında alkali su melamin atımını kolaylaştırır. Bu sayede taş oluşumu önlenmiş olur.

Alkali suyun PH seviyesi yüksek olduğu için,midedeki asitleri doğal yoldan nötralize eder. Bu sebeple ishal,mide-bağırsak sorunlarını büyük ölçüde iyileştirir. Midede var olan reflü,ekşime ve yanma vb. Şikayetlerinin en aza indirgenmesine ve oluşmamasına katkı sağlar.

Egzersize bağlı vücutta oluşan dehidrasyon riskinin oluşumunu engeller. Alkali su tüketen bireylerin,tüketmeyenlere oranla daha uzun ömürlü oldukları saptanmıştır. Alkali suyu sadece oral yolla tüketmenin sağlık açısından faydası yoktur. Alkali su ile duş almanın vücutta bulunan yaralar ve egzamalar üzerinde iyileştirici etkisi vardır.

Alkali Su Tüketmenin Riski Var Mı?

Alkali su tüketmenin birden fazla sağlığa katkısı vardır. PH oranının sürekli olarak kontrol edilemesi gerekir. Ya da herhangi bir alkali su satın aldığınızda mutlaka PH kontrolü yapılmalıdır. PH oranının 9’dan fazla olması halinde vücutta belli başlı semptomlar oluşabilir. Farelerde yapılan deneylerde ciltte ve gözlerde ciddi tahrişler meydana gelmiştir.

İnsanlarda’da PH seviyesi 10’dan fazla olan alkali su tüketiminde de cilt ve göz tahrişleri ve yaralanmaları tespit edilmiştir. Bazı kişilerde aşırı hassasiyet sonucu gastrointestinal yaşanması görülebilir.

Bir Şeyi Asidik veya Alkali Yapan Etken Nedir?

Saf su içinde moleküllerin küçük bir kısmı Hidrojen kaybeder. Bu nedenle su az sayıda hidrojen iyonu H artı hidroksil iyonları içerir. Asit,çözeltiye hidrojen iyonları veren bir maddedir, baz veya alkali ise hidrojen iyonlarını alan bir maddedir.

Hidroklorik güçlü bir asittir. Hidrojen ve klorür iyonları arasındaki iyonik bağ suda kolayca çözünen,birçok hidrojen iyonu üreten ve çözeltiyi kuvvetli asidik yapan polar bir bağdır. Bu nedenle PH değeri çok düşüktür. Su içinde gerçekleşen bu ayrışma,enerji kazanımı açısından elverişlidir.

Sıradaki içerik:

Alkali Suyun Sağlığa Faydaları ve PH ın Önemi ve Derecesi